Stænderforsamlingen

Stænderforsamlingen fandt sted den 17. juni 1789. Tredje standen var utilfredse med at de skulle betale skat, når første og anden standen ikke skulle. Den anden grund var at de ikke følte at de havde nogen indflydelse på samfundet, og det var de trætte af. De ville have første og anden standens privilegere afskaffet. De tre stænder udpegede deres repræsentanter hver for sig. Tredjestanden havde 568 repræsentanter mens adelen og gejstligheden (første og anden standen) hver stillede op med 300. Hovedparten af tredjestandens repræsentanter var jurister.

Da forsamlingen mødtes i Versailles, forlangte tredje standen at de skulle stemme samlet, fordi det ville give dem et flertal, men Adelen og anden standen ønskede selvfølgelig, at hver stand skulle stemme hver for sig, fordi det ville give dem et to mod en-flertal. Ludvig d. 16. var på de priviligerede stænders side, Men tredjestanden nægtede at bøje sig. Tredjestanden besluttede sig derfor for at blive en nationalforsamling. Det var et brud med både enevælden og stændersamfundet.

1789tennis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *