Menneskerettighedserklæringen

download (1)

Uddrag fra den franske menneskerettighedserklæring:

1. Menneskene fødes og forbliver frie og lige i rettigheder.
Social forskel kan kun begrundes med hensynet til det
almene vel.

2. Enhver politisk sammenslutnings mål er bevarelsen af
menneskenes naturlige og umistelige rettigheder. Disse er:
Frihed, ejendomsret, sikkerhed og ret til modstand mod
undertrykkelse.

3. Grundlaget for al magt hviler hos nationen; ingen stand og
ingen person kan udøve nogen myndighed, som ikke udtrykkelig stammer fra folket.

4. Friheden består i retten til at gøre alt, som ikke skader
nogen anden; derfor har udøvelsen af ethvert menneskes
naturlige rettigheder ikke andre grænser end dem, som
sikrer andre medlemmer af samfundet nydelsen af de
samme rettigheder. Disse grænser kan kun bestemmes ved
loven.

5. Loven har kun ret til at forbyde de handlinger, som er
skadelige for samfundet. Alt det, som ikke er forbudt ved
loven, kan ikke hindres, og ingen kan tvinges til at gøre
noget, som loven ikke befaler.

6. Loven er udtrykket for den almindelige vilje; alle borgere har
ret til personlig eller gennem deres repræsentanter at have
del i dens skabelse. Loven skal være den samme for alle,
hvad enten den beskytter eller straffer. Alle borgere er lige
for loven og har samme adgang til alle værdigheder, stillinger
og offentlige hverv efter deres evne og uden anden forskel
end den, deres dyder og deres begavelse skaber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *